❰❰❰ Close ❰❰❰
❰❰❰ Close ❰❰❰

Menu
Each link below will replace
the last page you were on.

Mission Statement
Support PTM
Video Programming
Previous Top Next Search Book Mark Share Home Blog
Heaven Water
Healer True Love
Rachel Scott Sin
The Law Lion of Judah
Thoughts Prophecy
The Cross Jesus Prays
Me Too? Bibles
Transcripts Anointed
Apostasy Creation
Prayers Nephilim
Transhuman Love Wins
Scopes Trial Blog
© 2024

M❱
E❱
N❱
U❱

Email this Prayer
Other Languages | Jesus-abc.com
Bible - ASB English
Bible - Espanol Reina
Bible - Indonesian Bahasa
Bible - Indonesian Baru
Bible - Indonesian Lama
Bible - Aribic
Bible - 250 Languages

Salvation Prayers @ Jesus-abc.comPrint Salvation Prayers @ Jesus-abc.com

 
| | |

Bóg może przyjąć tylko to co bezgrzeszne i doskonałe. Ponieważ On wiedział, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałości, posłał swojego Syna aby umarł za nas jako ofiara doskonała i w ten sposób zapłacił karę za nasze grzechy. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”(Jana 3:16)


Modlitwa zbawienia – wypowiedz ją szczerze
Czy zgadzasz się ze wszystkim co czytałeś do tej pory? Jeśli tak nie czekaj ani chwili dłużej z rozpoczęciem swego nowego życia w Jezusie Chrystusie. Módl się poniższą modlitwą:

„Ojcze , wiem, że nie byłem posłuszny Twemu prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia podobającego się Tobie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moja modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa aby stal się Panem mojego życia, aby panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego aby pomagał mi być posłusznym Tobie i pełnić Twoja wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.


Modlitwa zbawienia – modliłem się i co dalej?
Jeśli pomodliłeś się tą modlitwa zbawienia ze szczerym przekonaniem w sercu, jesteś teraz naśladowcą Jezusa. Jest to faktem, bez względu czy to odczuwasz czy tez nie. System religijny mógł wyrobić w tobie przekonanie, że powinieneś coś odczuwać – ciarki, ciepło wewnątrz czy jakieś inne mistyczne doświadczenie. Prawdą jest, że możesz coś odczuwać ale nie musisz. Jeśli pomodliłeś się modlitwą zbawienia ze szczerością serca, stałeś się naśladowcą Jezusa. Biblia potwierdza, że możemy być pewni swego zbawienia: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.” (Rzymian10:9)

Witaj w Bożej rodzinie! Zachęcamy cię do znalezienia lokalnego kościoła w którym możesz się ochrzcić i wzrastać w znajomości Słowa Bożego, Pisma Świętego.

Czy zdecydowałeś(-łaś) się dzisiaj naśladować Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy podjąłeś taką decyzję wcześniej? Proszę kliknij tutaj.